اثری که ما خلق می کنیم / اقتصاد ما توسط صنایع ما ساخته می شود / صنایع ما توسط کمپانی های ما ساخته می شوند / کمپانی های ما توسط مدیران ما ساخته می شوند . و ما به مدیران مان از طریق برگزاری برترین و استثنایی ترین رویدادها و کنفرانس ها کمک می کنیم که بیشتر و بهتر بیاموزند، رشد کنند و فرصت آشنایی با یکدیگر و شبکه های ارزشی مختلفی را بدست آورند. شرکت همایش فرازان در سال 1383 تاسیس و در طول 10 سال بالغ بر 80 رویداد و کنفرانح جهانی برنامه ریزی و اجرا نامه های متعددی از طرف بانک کشاورزی ، بانک ملی ، منشسي كم ن كشمنيتشسيب حختحخت يبو كمنيثشخقتب شمني بشنبانک [ ... ]

اثری که ما خلق می کنیم / اقتصاد ما توسط صنایع ما ساخته می شود / صنایع ما توسط کمپانی های ما ساخته می شوند / کمپانی های ما توسط مدیران ما ساخته می شوند .رف بانک کشاورزی ، بانک ملی ، منشسي كم ن كشمنيتشسيب حختحخت يبو كمنيب سخبهت لحثخقهت ثشخقتب شمني بشنبانک [ ... ]

علی رضایی

کارشناسی ارشد نرم افزار

زینب تدین

کارشناسی ارشد نرم افزار

رضا محمدی

دکترا عمران

رضا فخاریان

کارشناسی ارشد عمران

تست خبر

خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر

ادامه مطلب

بنانیوز پایگاه خبری تحلیلی صنعت ساختمان

تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

ادامه مطلب

سقوط ۱۹ دلاری طلا

قیمت طلا طی ۳ هفته متوالی اخیر کاهش یافت اما هفته گذشته کاهشی ۱۸.۷۵ دلاری را ثبت کرد.

ادامه مطلب

تولید بیش از 55 هزار خودرو

ایران خودرو در اردیبهشت ماه تعداد 55012 دستگاه خودرو تولید کرده و تعداد 45144 دستگاه را فروخته است.

ادامه مطلب